Bestuurders en werknemers sneller aansprakelijk

04 - 16 - 2024

Onlangs werd in de Kamer een nieuwe wetsontwerp goedgekeurd dat de regels inzake beroepsaansprakelijkheid in ons land wijzigt. De wet, die normaliter in voege zal treden op 1 januari 2025, zorgt ervoor dat bestuurders, werknemers en onderaannemers sneller aansprakelijk gesteld kunnen worden voor tekortkomingen in het werk.

Tot nu toe geldt er een uitgebreide bescherming van uitvoerders en hulppersonen, zoals een bestuurder, werknemer of onderaannemer, tegen eventuele vorderingen van derden (zoals klanten). Tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen zij niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor fouten in het kader van hun beroep. Dit principe vervalt met de nieuwe wet. Dit maakt dat klanten die zich benadeeld voelen bedrijfsleiders, werknemers en onderaannemers wel rechtstreeks zullen kunnen aanspraken.

Een voorbeeld: om een bestuurder persoonlijk aansprakelijk te kunnen stellen, moet er tot nu toe sprake zijn van een strafbaar feit. Door de nieuwe wet zal een eenvoudige fout volstaan. Denk bijvoorbeeld aan het niet-naleven van de wetgeving of van de zorgvuldigheidsnorm. Dit geldt bovendien ook voor onder andere werknemers. De kans is dus reëel dat bestuurders en werknemers zich in bepaalde gevallen zelf zullen moeten verdedigen in de rechtbank. Al is er nog een beetje goed nieuws voor werknemers: De regel dat zij door een klant van hun werkgever alleen maar aangesproken kunnen worden voor zware fouten of regelmatig voorkomende lichte fouten, blijft behouden.

Vanaf wanneer?

Verwacht wordt dat de wet ingaat op 1 januari 2025. De wet zou van toepassing worden op feiten die zich voordoen na de inwerkingtreding van de wet. Toekomstige gevolgen van feiten die zich voordeden vóór de invoegetreding van de wet, vallen hier dus buiten. Opgelet, 100% zekerheid bestaat hierover nog niet.

Wat kunnen bedrijven doen?

Het is mogelijk om via een overeenkomst of contract af te wijken van de regelgeving. Partijen kunnen dus via een contract hun buitencontractuele aansprakelijkheid (gedeeltelijk) beperken of uitsluiten. Hoe dan ook is het belangrijk om ook alle lopende contracten aan een grondige check-up te onderwerpen.

Verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid

Daarnaast blijft een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid onmisbaar voor elke onderneming. Die laat je immers toe om het privévermogen van bestuurders te vrijwaren bij eventuele claims.

Wil je graag een offerte?
Neem dan meteen contact met ons op.

Deel dit met jouw vrienden

Wil je graag even kennismaken?

Maak dan meteen een afspraak

We verwelkomen je graag in ons kantoor in hartje Zonhoven met een lekkere tas koffie.

Heb je liever dat wij tot bij jou komen? Geen probleem, dan spreken we af wanneer we precies bij jou op bezoek komen.